ราชอาณาจักรไทย แผ่นดินธรรม เเผ่นดินทอง

ราชอาณาจักรไทย
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติเพลงชาติไทย

เพลงสรรเสริญพระบารมีสรรเสริญพระบารมี

ที่ตั้งของประเทศไทย (เขียว) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เทาเข้ม)

ที่ตั้งของประเทศไทย (เขียว)
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เทาเข้ม)

เมืองหลวงกรุงเทพมหานคร

13°44′N 100°30′E / 13.733°N 100.5°Eภาษาทางการภาษาไทยการปกครอง

ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญและ

ประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา 

พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช –นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรสถาปนาเป็น –กรุงสุโขทัยพ.ศ. 1792 – พ.ศ. 1981 –กรุงศรีอยุธยา3 เมษายน พ.ศ. 1893 – 7 เมษายนพ.ศ. 2310 –กรุงธนบุรี28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 – 6 เมษายนพ.ศ. 2325 –กรุงรัตนโกสินทร์6 เมษายน พ.ศ. 2325 – ปัจจุบันพื้นที่ -รวม513,115 ตร.กม.

 

198,457 ตร –แหล่งน้ำ (%)0.4ประชากร -2554 (ประเมิน)66,720,1532 -2553 (สำมะโน)65,479,453  –ความหนาแน่น132.1 คน/ตร.กม.

342 คน/ตร.ไมล์จีดีพี (อำนาจซื้อ)2554 (ประมาณ) -รวม$616,783 ล้าน –ต่อหัว$9,598จีดีพี (ราคาตลาด)2554 (ประมาณ) -รวม$332,470 ล้าน[3] (30) –ต่อหัว$5,174[3] (89)จีนี (2552)42.5 [4]ดพม. (2554)▲ 0.682(ปานกลาง)สกุลเงินบาท (฿) (THB)เขตเวลา(UTC+7)ระบบจราจรซ้ายมือโดเมนบนสุด.thรหัสโทรศัพท์66

=http://www.youtube.com/watch?v=Lbylgbejy2s&feature=related]

Advertisements

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
ASEAN University Network

ตราสัญลักษณ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
อักษรย่อ AUN
ก่อตั้ง พฤศจิกายน ค.ศ. 1995
ประเภท กลุ่มมหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาพ 10 ประเทศ
เว็บไซต์ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (อังกฤษ: ASEAN University Network; AUN) เป็นความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 1995 รวม 13 สถาบัน ต่อมาได้ขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนเพิ่มมากขึ้นทำให้สมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพิ่มจำนวนเป็น 26 สถาบัน

สมาชิก

ประเทศ สถาบันอุดมศึกษา ที่ตั้ง
ธงชาติของกัมพูชา กัมพูชา
ธงชาติของบรูไน บรูไน
ธงชาติของไทย ไทย
ธงชาติของประเทศพม่า พม่า
Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์
ธงชาติของมาเลเซีย มาเลเซีย
ธงชาติของลาว ลาว
ธงชาติของเวียดนาม เวียดนาม
ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์
ธงชาติของอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย

ขอบคุณข้อมูล http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

รายนามเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายนามเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

อันดับ ชื่อ สัญชาติ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1. H.R. Darsono ธงชาติของอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 7 มิถุนายน พ.ศ. 2519 (ค.ศ. 1976) 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
2. Umarjadi Notowijono ธงชาติของอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978)
3. Datuk Ali Bin Abdullah ธงชาติของมาเลเซีย มาเลเซีย 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980)
4. Narciso G. Reyes Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 (ค.ศ. 1980) 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982)
5. Chan Kai Yau ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984)
6. แผน วรรณเมธี ธงชาติของไทย ไทย 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986)
7. Roderick Yong ธงชาติของบรูไน บรูไน 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989)
8. Rusli Noor ธงชาติของอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) 1 มกราคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993)
9. Dato Ajit Singh ธงชาติของมาเลเซีย มาเลเซีย 1 มกราคม พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997)
10. Rodolfo C. Severino Jr. Flag of the Philippines ฟิลิปปินส์ 1 มกราคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002)
11. Ong Keng Yong ธงชาติของสิงคโปร์ สิงคโปร์ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007)
12. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ธงชาติของไทย ไทย 1 มกราคม พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008) อยู่ในวาระ
13. Lê Lương Minh[1] ธงชาติของเวียดนาม เวียดนาม พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2563


ขอบคุณข้อมูล
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

กฏบัตรอาเซียน

                กฎบัตรอาเซียน เป็นร่างสนธิสัญญาที่ทำร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรของสมาคม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558 ตามที่ผู้นำอาเซียนได้ตกลงกันไว้
อ่านเพิ่มเติม

ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

อาเซียนได้เปิดการค้าเสรีกับประเทศภายนอกหลายประเทศ ทั้งจีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และล่าสุด อินเดีย ข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศจีนได้สร้างเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน ในปัจจุบัน อาเซียนนั้นกำลังเจรจากับสหภาพยุโรปในการที่จะทำการค้าเสรีด้วยกัน[65] ผลดีของข้อตกลงนั้น คือการเปิดโอกาสการค้าของอาเซียน ให้มีศักยภาพและขยายตัวมากขึ้น รวมไปถึงการลงทุนจากต่างชาติด้วย ไต้หวันยังแสดงความสนใจที่จะทำข้อตกลงกับอาเซียน แต่ได้รับการคัดค้านทางการทูตจากประเทศจีน

ขอบคุณสำหรับข้อมูล :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.81.E0.B9.80.E0.B8.9B.E0.B8.A5.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.9A.E0.B8.A3.E0.B8.B4.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3

ประชาคมเศรษฐกิจตลาดการบินเดียว

ตลาดการบินเดียว

แนวคิดเรื่องตลาดการบินเดียวเป็นความคิดเห็นที่เสนอโดยกลุ่มงานขนส่งทางอากาศอาเซียน ได้รับการสนับสนุนในการประชุมการขนส่งอย่างเป็นทางการของอาเซียน และได้รับการอนุมัติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมของรัฐสมาชิก ซึ่งจะนำไปสู่การจัดระเบียบน่านฟ้าเปิดในภูมิภาคภายในปี พ.ศ. 2558 โดยตลาดการบินเดียวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดการคมนาคมทางอากาศระหว่างรัฐสมาชิกเป็นไปอย่างเสรี ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มอาเซียนจากการเติบโตของการเดินทางทางอากาศในปัจจุบัน และยังเป็นการเพิ่มการท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและการบริการให้กับรัฐสมาชิกทั้งหมดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ข้อจำกัดเสรีภาพทางอากาศที่สามและที่สี่ระหว่างเมืองหลวงของรัฐสมาชิกสำหรับบริการสายการบินจะถูกยกเลิก ในขณะที่หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 จะมีเสรีภาพบริการการบินในภูมิภาค และภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จะมีการเปิดเสรีเสรีภาพทางอากาศข้อที่ห้าระหว่างเมืองหลวงทั้งหมด

ขอบคุณสำหรับข้อมูล :
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.81.E0.B9.80.E0.B8.9B.E0.B8.A5.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.9A.E0.B8.A3.E0.B8.B4.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3

ประชาคมเศรษฐกิจการแลกเปลี่ยนบริการ

การแลกเปลี่ยนบริการ

ข้อตกลงการวางกรอบเรื่องการแลกเปลี่ยนบริการเริ่มต้นขึ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงเทพมหานครในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 ภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าว รัฐสมาชิกของกลุ่มอาเซียนจะสามารถประสบความสำเร็จในการเจรจาอย่างเสรีในด้านการแลกเปลี่ยนบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น ผลของการเจรจาการแลกเปลี่ยนบริการซึ่งได้เริ่มดำเนินการตามหมายกำหนดการเป็นรายเฉพาะจะถูกรวมเข้ากับกรอบข้อตกลง ซึ่งหมายกำหนดการดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มการแลกเปลี่ยนบริการ ในปัจจุบัน พบว่ามีกลุ่มการแลกเปลี่ยนบริการจำนวนเจ็ดกลุ่มภายใต้กรอบข้อตกลงดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89#.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3.E0.B9.81.E0.B8.A5.E0.B8.81.E0.B9.80.E0.B8.9B.E0.B8.A5.E0.B8.B5.E0.B9.88.E0.B8.A2.E0.B8.99.E0.B8.9A.E0.B8.A3.E0.B8.B4.E0.B8.81.E0.B8.B2.E0.B8.A3